News & Event

บริจาคทีวีให้กองบังคับการ

13 Aug , 2015


ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปยอดขายเดือนตุลาคม และวางแผนเพื่อพัฒนายอดขาย 
ให้ดียิ่งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ในการประชุมได้มีการจัดอบรมสินค้าใหม่
ให้กับพนักงานขายทุกท่านอีกด้วย


 

 

BACK
Promotion View all
บริจาคทีวีให้กองบังคับการ